Μέχρι τον τάφο

22 Δεκεμβρίου 2018

20151222-2
Παρατήρησε και θα δεις ότι η κενοδοξία, είναι ακμαία και μέχρι του τάφου. Θα την δεις στα ρούχα και στα αρώματα και στην νεκρική πομπή  και σε πολλά άλλα.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος