Να αλλάζουμε πορεία

8 Νοεμβρίου 2020

Να μην ασχολούμαστε με τις αμαρτίες και να μη στεκόμαστε σε αυτές. Να τις εξομολογούμαστε και μετά να αλλάζουμε πορεία και να ασχολούμαστε με όμορφα πράγματα.

Γερ. Θεοσέμνη, Καθηγουμένη Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης