Ο ανηφορικός δρόμος

15 Μαρτίου 2022

20160315-1
Η πίστη είναι η θύρα και η οδός προς την ζωή. Είναι ο ανηφορικός δρόμος που οδηγεί από τη φθορά στην αφθαρσία.

 

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας