Ο πλούτος στην εκκλησία

20 Ιουλίου 2022

20160720-3Στην Εκκλησία βρίσκουμε την υγεία, την παρηγοριά, την ελπίδα και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης