Ο σκοπός μας

3 Απριλίου 2022

20160403-2

Σκοπός μας πρέπει να είναι το πως θα παραμείνουμε ενωμένοι με τον Χριστό, το πως θα κατορθώσουμε την καθαρότητα της ψυχής μας… Με την καθαρότητα βλέπει κανείς την αγάπη και το έλεος του Θεού. Αυτή γίνεται κυρίως με την τήρηση των εντολών του Θεού και την ενέργεια των μυστηρίων.

 

Ανωνύμου