Πλήρωμα καρδιάς

6 Αυγούστου 2022

20160806-1Δεν υπάρχει κορεσμός γνώσεως εις τα κτιστά πράγματα, αλλά τί υπάρχει; Υπάρχει ένα πλήρωμα μέσα στη καρδιά του ανθρώπου, όταν γνωρίζει το κτίσμα, που είναι ο άνθρωπος, τον Κτίστη.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός