Αυτό είναι αρκετό

10 Οκτωβρίου 2018

20151010-3

Να έχετε τον Χριστό και την Παναγία βοήθεια· ας είναι πάντοτε στο νου και την καρδιά το γλυκύτατο και ποθεινότατο όνομά τους. Και αυτό είναι αρκετό αντί πολλών προσευχών.

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής