Οι ελεύθεροι…

30 Μαρτίου 2018

20150330-1

Μόνον όσοι μετέχουν στη χάρη είναι και λέγονται ελεύθεροι, ενώ μένουν δούλοι δούλων όσοι ζουν και κινούνται μακράν του Θεού!

 

 

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός