Η κοινωνία μας σήμερα

16 Ιανουαρίου 2021

Πως θα υγιάνει η κοινωνία μας, όταν εμείς, άρχοντες και αρχόμενοι, θεοποιούμε τον εαυτό μας, καλλιεργούμε ένα πολιτισμό φιλαυτίας, που είναι αδιέξοδος;

 

 

Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης)

 

 

Screen shot 2015-01-15 at 10.49.55 AM