Μεγάλο κατήφορο έχουν πάρει

6 Ιουνίου 2021

20150606-1Ως επί το πλείστον τα ανδρόγυνα σήμερον ευρίσκονται σε διάσταση, διότι δεν υπάρχει ευλογία Θεού… Δεν έχουν αγάπη. Μεγάλο κατήφορο έχουν πάρει. Κατάντησαν το μυστήριο του γάμου ανθρωποεμπόριο… Δεν ερωτούν για το άτομο, τι είναι.

παπα Δημήτρης Γκαγκαστάθης