Παίρνεις ευλογία

11 Οκτωβρίου 2021

20151011-3

Να έχετε αγάπη αναμεταξύ σας, πίστη ακλόνητη προς τον Θεό και να προσεύχεστε για τους άλλους. Όταν προσεύχεσαι για τους άλλους, ο Θεός ευλογεί εσένα.

παπα Δημήτρης Γκαγκαστάθης