Πώς να κερδίσεις περισσότερο

16 Ιανουαρίου 2021

Αυτά που μας φαίνονται άσχημα, αυτά αφήνουν στη ψυχή μας περισσότερο κέρδος, όταν τα υπομένουμε χωρίς γογγυσμό.

 

 

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής

 

 

eywpd00z