Πως ολοκληρώνεται η μετάνοια του ανθρώπου;

11 Ιανουαρίου 2021

Διά του πένθους και της συνεχούς εξομολογήσεως προς τον Θεό, ολοκληρώνεται η μετάνοια του ανθρώπου, οπότε η θεία Χάρις, η οποία έφυγε διά της αμαρτίας, επανέρχεται.

 

 

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

 

 

Screen shot 2015-01-11 at 12.12.43 AM