Πού δεν υπάρχει χαρά;

29 Νοεμβρίου 2020

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χαρά εκεί όπου υπάρχει παράβασις της εντολής του Θεού, όπως είναι αδύνατον να υπάρχει στενοχώρια με την εφαρμογή του νόμου του Θεού.

 

 

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

 

 

Gerondas_aimilianos_simonopetritis