Ψυχή του κόσμου

12 Σεπτεμβρίου 2021

20150912-2

Ο Χριστιανός είναι η ψυχή του κόσμου. Ο Μοναχισμός κατ’ αναλογίαν είναι ο Χριστιανισμός του Χριστιανισμού. Και ο Ησυχασμός κατ’ επέκτασιν είναι ο Μοναχισμός του Μοναχισμού.

 

καθηγητής Ανδρέας Θεοδώρου