Συντριβή και δάκρυα

30 Αυγούστου 2018

20150830-1Ο πιο συνηθισμένος τρόπος που οδηγεί στον Θεό, για μας τους αμαρτωλούς που απομακρυνθήκαμε απ’ Αυτόν «εις χώραν μακράν», είναι ο δρόμος της συντριβής και των δακρύων.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης