Θα πληρωθούμε

9 Ιουνίου 2021

20150609-2

Όλοι μας να προσπαθήσομε να συναντηθούμε στην άνω ζωή. Να αγωνισθούμε για να πληρωθούμε.

 

 

παπα Δημήτρης Γκαγκαστάθης