Στη δύναμή σου γονατίζω

21 Μαΐου 2019

20160521-1
Άγιε Θεέ, σε Σένα τη ζωή μου αφιέρωσα. Το όνομά Σου προσκυνώ κι ευλαβικά μπροστά στη δύναμή σου γονατίζω. Κάνε, νάχει ειρήνη ο λαός μου.

Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας