Στην συμφωνία μας

22 Μαΐου 2023

Η γαλήνη και η ησυχία μας δεν έγκειται στην άρση κάθε εξωτερικού εμποδίου, αλλά στην συμφωνία μας με το θέλημα του Θεού, στην ειρηνική και αγαθή συνείδησή μας, στην εσωτερική εν Χριστώ ζωή μας.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός