Τί είναι για σένα ο Θεός;

14 Νοεμβρίου 2018

20151114-2
Να σκέφτεσαι πάντα πως είσαι μισητός, φτωχός, τυφλός και γυμνός χωρίς τον Θεό και πως ο Θεός  είναι τα πάντα για σένα. Αυτός είναι η δικαιοσύνη σου, ο αγιασμός σου, ο πλούτος σου, η αμφίεσή σου, η ανάσα σου, η ζωή σου, τα πάντα.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης