Από το αντίθετό του

7 Ιουλίου 2019

Κάθε καλό έργο που κάνουμε, μας κάνει να απέχουμε από το αντίθετό του κακό, αλλά δεν μπορεί να μας προσθέσει αγιασμό χωρίς τη θεία χάρη.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής