Το κάτι παραπάνω

14 Ιουλίου 2020

Θείος φωτισμός είναι η εκπλήρωση του πόθου εκείνων που επιδιώκουν να πλησιάσουν τα πιο σπουδαία ή το πιο σπουδαίο, ή το κάτι παραπάνω από μεγάλο.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος