Το πιο πολύτιμο

5 Οκτωβρίου 2019

20161005-3

Ο χρόνος μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχομε για να σωθούμε.

Ανωνύμου