Το πιο πολύτιμο

5 Οκτωβρίου 2022

20161005-3

Ο χρόνος μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχομε για να σωθούμε.

Ανωνύμου