Τότε κάτι λένε

7 Απριλίου 2021

Ο λόγος μας πολλές φορές είναι πλαδαρός και αδύναμος. Για να μεταδοθή και να δώση ζωή ο λόγος, πρέπει να σαρκωθή. Όταν με το λόγο σου δίδης τη σάρκα σου και το αίμα σου στον άλλο, τότε μόνο τα λόγια σου κάτι λένε.

Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης