Τροφή των αθλητών

24 Νοεμβρίου 2021

20151124-3
Σ’ αυτούς που είναι καλά προετοιμασμένοι, οι θλίψεις είναι πνευματικά γυμνάσματα και τροφή των αθλητών του Χριστού, που τους οδηγούν να κληρονομήσουν τη δόξα του Πατρός.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας