Ζει για ν’ αγαπά

7 Σεπτεμβρίου 2019

Οι άγιοι δεν σώζουν. Οι άγιοι μόνο πρεσβεύουν. Όλοι οι άγιοι μάς πηγαίνουν στον Χριστό. Ο άγιος από άτομο γίνεται πρόσωπο, καταγράφεται στις δέλτους της ουράνιας βασιλείας. Η κλήση αυτή είναι προς όλους. Ένας άγιος είναι μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που ζει για ν’ αγαπά, ν’ αποδέχεται το θείο έλεος, να ποιεί το αγαθό, να δοξάζει τον Θεό.

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης