Η ελεημοσύνη φθάνει μέχρι τον θρόνο του Θεού

14 Μαρτίου 2017

EfraimFilotheitis3

Ο Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης τονίζει την μεγάλη αξία της αρετής της ελεημοσύνης, η οποία ασκείται κατά το υπόδειγμα του μόνου Ελεήμονος Χριστού, αποκαλύπτοντας την πραγματική πνευματική κατάσταση του Χριστιανού, ο οποίος έχει κληθεί από τον Θεό να ζήσει αγαπώντας και διακονώντας τους αδελφούς του.