Δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν

19 Φεβρουαρίου 2018

Ο μακαριστός Γέρων Αθανάσιος Μυτιληναίος, στην όγδοη ομιλία του για το βιβλίο των Ψαλμών της Π. Διαθήκης, αναλύει τον όγδοο Ψαλμό του Δαυίδ, στον οποίο ο Ψαλμωδός περιγράφει το μεγαλείο του Θεού αλλά και τη μηδαμινότητα του ανθρώπου και τονίζει την συγκατάβαση του Δημιουργού, που ενσαρκώθηκε για την σωτηρία του ανθρώπου.