Κανείς δεν θα ήταν

20 Απριλίου 2017

20170420-2Κανείς δεν θα ήταν άπιστος, αν είμαστε πραγματικοί Χριστιανοί· αν φυλάγαμε τις εντολές του Χριστού όταν μας αδικούσαν και όταν μας άρπαζαν τα δικά μας· αν ευλογούσαμε όταν μας έβριζαν· αν ευεργετούσαμε όταν δεινοπαθούσαμε. Κανείς δεν θα ήταν τόσο θηρίο, ώστε να μην τρέξει προς την ευσέβεια, αν από όλους μας ετηρείτο αυτή η τακτική.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος