Ταπείνωσιν να έχεις

17 Ιουλίου 2017

Όταν βρέχει, το νερό δεν σταματά εις τις κορφές ή στα βουνά, αλλά κάτω εις την πεδιάδα. Οι ταπεινοί άνθρωποι έχουν χάριν, καρποφορίαν και ευλογίαν.

Γέροντας Ιερώνυμος της Αίγινας