Προσβάσιμη σελίδα

Κύριε εν τω φωτί… (μέλος Ι. Κουκουζέλους) Ήχος Βαρύς

Η ΕΛΒΥΧ υπο την διεύθυνση του αειμνήστου Άρχοντος  Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχ. Κων/πόλεως, Λυκούργου Αγγελοπούλου, ψάλλει τον εις ήχο Βαρύ, ψαλμικό στίχο εις την εορτήν της Μεταμορφώσεως «Κύριε εν τω φωτί του προσώπου Σου πορεύσονται και εν τω ονόματί σου αγαλλιάσονται όλην την ημέραν», εκ του Λατρινού πολυελαίου σε σύνθεση Ιωάννου του Κουκουζέλους και Μαΐστορος.

Από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά στις  06-07-2003.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Ο βιβλικός χαρακτήρας της ορθόδοξης λατρείας
«Πάσχα ιερόν», Στιχηρά του Πάσχα (Χορός Ψαλτών « Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»)
«Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς» Ωδή στ΄- Καταβασίες του Πάσχα
«Αναστάσεως ημέρα», Καταβασία του Πάσχα, ήχ. α΄ (Γέρ. Δανιήλ Δανηιλαίος)
Τροπάριον της Κασσιανής (Γορτύνης Μακάριος)