Προσβάσιμη σελίδα

«Ως επ’ εσχάτων των χρόνων», ήχ. πλ. α΄ (Πρωτοψ. Νίκος Παπασάββας)

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Οσίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεΐτου εν Αριζόνι
«Υμνήθηκε» ο Διδάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης Μοναχός Ματθαίος ο Βατοπαιδινός
«Ματθαίος Βατοπαιδινός: Βιογραφία, Εργογραφία, Μουσικολογικά Σχόλια»
«Χριστός γεννάται δοξάσατε»-Θρ. Στανίτσας
Τα Monumenta Musicae Byzantinae–ένας διεθνής οργανισμός για τη μελέτη της ελληνικής και σλαβικής εκκλησιαστικής μουσικής