Προσβάσιμη σελίδα

H συλλογή παλαιών ψαλτικών χειρογράφων του Σίμωνος Καρά

Η σπουδαιότατη συλλογή παλαιών ψαλτικών χειρογράφων (13ος-19ος αιώνας) τα οποία με κόπους και με μόχθους συνέλεξε, διέσωσε και μελέτησε ο αείμνηστος Σίμων Καράς, είναι η σπουδαιότερη ιδιωτική συλλογή τέτοιων πολύτιμων τεκμηρίων, καθώς αριθμεί 197 κώδικες.

Η συλλογή άρχισε να σχηματίζεται το έτος 1925 και ήδη στις δεκαετίες του 1930 και 1940 είχε μεγαλώσει πολύ και είχε χρησιμοποιηθεί από τον Σ. Καρά για εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μουσικολογικές μελέτες, κάτι που συνεχίστηκε παραγωγικότατα έως τα τέλη του βίου του στα 1999. Ωστόσο, παρότι πολλοί συζητούσαν για τα χειρόγραφα αυτά επί δεκαετίες, κανείς δεν τα είχε δει ή μελετήσει συστηματικά και με πληρότητα, από μουσικολογικής, λειτουργικής και παλαιογραφικής πλευράς.

Με το παρόν Δελτίο Τύπου ανακοινώνεται η έκδοση ενός αναλυτικού περιγραφικού καταλόγου των χειρογράφων αυτών, έργο του επ. καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Γιαννοπούλου, με τον τίτλο: Ἡ συλλογή παλαιῶν ψαλτικῶν χειρογράφων τοῦ Σίμωνος Καρά. Ἀναλυτικός περιγραφικός κατάλογος,
ὑπό Ἐμμανουήλ Στ. Γιαννοπούλου [Κέντρον Ἐρεύνης καί Προβολῆς τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς. Μουσικό, Λαογραφικό καί Φιλολογικό Ἀρχεῖο Σίμωνος καί Ἀγγελικῆς Καρά] Ἀθήνα 2020.

Στην εκτενή Εισαγωγή του τόμου των 890 σελίδων παρουσιάζονται αναλυτικά διάφορα θέματα που απασχολούν χρόνια τους ερευνητές, ενώ στην έκδοση ενσωματώθηκαν 175 έγχρωμες φωτογραφίες για την καλύτερη τεκμηρίωση των περιγραφών των κωδίκων.

Η έκδοση κυκλοφορείται ηλεκτρονικά και σε ελεύθερο αρχείο από τις ιστοσελίδες του ΚΕΠΕΜ και του συγγραφέα (@ Επιστημονικό έργο), ως μία προσφορά του ΚΕΠΕΜ στην μουσικολογική και ιεροψαλτική κοινότητα. Θα ακολουθήσει και εκτύπωσή της σε περιορισμένα αντίτυπα, τα οποία προορίζονται για επιλεγμένες βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Πλείστα όσα σπουδαία στοιχεία της ψαλτικής παράδοσης της ορθόδοξης εκκλησίας έρχονται στο φως μέσα από τις σελίδες αυτού του έργου: Οφφικιάλιοι, μελοποιοί και ιεροψάλτες και το ποικίλο έργο τους (πολλές φορές άγνωστο από αλλού), κωδικογράφοι, νέα υμνογραφήματα, σχέσεις μαθητείας, άγνωστες κατά τόπους ασματικές παραδόσεις, αυτόγραφα σπουδαίων διακόνων του αναλογίου και πολλά άλλα, τα οποία προέκυψαν από την έρευνα.

Το Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής – Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά, ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προβολή και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού και ειδικότερα του έργου του Σίμωνα Καρά.

Για περισσότερες πληροφορίες και τον Κατάλογο πατήστε εδώ.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Θ. Φωκαέως, ήχ. γ΄ (Καρακαλλινός-Βατοπαιδινός Χορός)
«Θαρραλέο βήμα προς την κατεύθυνση των εξηγήσεων από την παλιά στη νέα γραφή»
Λειτουργικά ήχ. πλ. α΄ και Θ΄ ωδή «Αι γενεαί πάσαι»
Η γλώσσα του Ευαγγελίου και της εκκλησιαστικής υμνογραφίας