Προσβάσιμη σελίδα

«Ιδού ο νυμφίος έρχεται» Όρθρος Μ. Δευτέρας (Βατοπαιδινός Χορός)

Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίουσε συνεργασία με τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, εγκαινίασαν την σειρά Μεγάλη Εβδομάδα και επέλεξαν, στον αριθμό 1, να περιληφθούν οι ύμνοι της ακολουθίας του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας ή αλλιώς της «ακολουθίας του Νυμφίου». Τα μέλη της παρούσας ηχογράφησης έχουν επιλεγεί από τα κλασικά κείμενα των παλαιών διδασκάλων, αναφερόμενα είτε ως «μέλος αρχαίον» είτε τονισμένα από τον Πέτρο Λαμπαδάριο.

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται», ήχ. πλ. δ΄μέλος «αρχαίον»

Το αυτό σε σύντομο μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Απολυτίκιο των Αγιορειτών Πατέρων (διακό-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Σήμερον ἐξέλαμψε», Ιδιόμελον Αγιορειτών Πατέρων (Βατοπαιδινός Χορός)
Ύμνοι από την Ακολουθία του Αγίου Μιχαήλ του Χωνιάτου
«Μετά μύρων» Εωθινόν Β΄ (Θρασύβουλος Στανίτσας)
Ιωάννης Δακαλάκης, Μουσικοδιδάσκαλος, Πρωτοψάλτης