Προσβάσιμη σελίδα

«Μη της φθοράς», Κων/νου Πρωτοψάλτου (Άρχων Πρωτοψ. Λυκ. Αγγελόπουλος)

Η Θ’ ωδή της Πεντηκοστής που ψάλλεται αντί του Άξιον εστίν, σε μέλος του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, από ηχογράφηση ακολουθίας στον Ι.Ν. Αγ.Ειρήνης οδού Αιόλου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή της Πεντηκοστής 15-06-2003.

Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνταντινουπόλεως Λυκούργος Αγγελόπουλος.

Ισοκρατεί (και ακούγεται να συμψάλλει σε ορισμένα σημεία) ο τέως Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.Τ.Χ.Ε κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης ο οποίος είχε επισκεφθεί τον αείμνηστο πρωτοψάλτη και είχε ψάλει εκείνη την ημέρα.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν Π. Λαμπαδαρίου, ήχ. Βαρύς (Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Ις' Λουκά (24/09/2023)
«Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» (24-29/04/2024)
«Ω των Σοφών σου Κριμάτων», Εωθινόν Ε', ήχ. πλ.α' (Χαρίλαος Ταλιαδώρος)
Λόγος και Μέλος: Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Γ΄)