Αββάς Αμμωνάς: Η προσοχή στο να μη πληγώσεις την συνείδηση του πλησίον, γεννά την ταπεινοφροσύνη

30 Σεπτεμβρίου 2023

Αββάς Αμμωνάς.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Περί της χαρά της ψυχής που αρχίζει να ζη για τον Θεό!

 

Αγαπητοί αδελφοί, ας κλάψουμε θερμά ενώπιον του Θεού, μήπως η αγάπη Του μας χαρίση την θεία δύναμι, η όποια θα μας περιφρουρή, έως ότου νικήσουμε τους πονηρούς δαίμονες που συναντούμε ενώπιον μας και με τους όποιους συνεργασθήκαμε στο παρελθόν.

Ας αγαπήσουμε την ειρήνη με όλους, μικρούς και μεγάλους.

Αυτή η ειρήνη θα μας προφύλαξη από το μίσος, μόλις τούτο μας επιτεθή.

Όποιος ασθένησε, αυτός γνώρισε την αξία της υγείας.

Όποιος στεφανώνεται, δοξάζεται γιατί νίκησε τους εχθρούς του βασιλέως του.

Υπάρχουν πάθη, υπάρχουν και αρετές.

Εάν αμελούμε, θα φανούμε σαν προδότες.

Μετά την θεία Χάρι η ανδρεία βοηθεί την ψυχή στον αγώνα της, ενώ η ακηδία συμμαχεί με την αμαρτία.

Όσοι θέλουν ν’ αποκτήσουν τις αρετές, δεν ολιγοψυχούν στις πτώσεις, αλλά συνεχίζουν τον αγώνα με ζήλο.

Οι αρετές αποκτώνται με σωματικούς κόπους, που γίνονται με σύνεσι.

Τα πάθη γεννούν τις αμαρτίες με την αμέλεια.

Όσοι αγωνίζονται συνετά, περιτειχίζονται με την αποφυγή της κατακρίσεως του πλησίον.

Όσοι όμως κατακρίνουν, καταστρέφουν ασυλλόγιστα το τείχος αυτό.

Ο έλεγχος στην γλώσσα φανερώνει τον αγωνιστή, ενώ η φλυαρία φανερώνει έλλειψι αρετής.

Η συνετή ελεημοσύνη γεννά το προορατικό χάρισμα και οδηγεί στην αγάπη, ενώ η ανελεημοσύνη φανερώνει έλλειψι αρετής.

Η αγαθωσύνη γεννά την αγνεία, ενώ οι περισπασμοί γεννούν τα πάθη.

Η σκληροκαρδία γεννά την οργή.

Η ψυχή ασκείται με την αποφυγή των περισπασμών, ενώ το σώμα ασκείται με την στέρησι.

Καταστροφή της ψυχής είναι η αγάπη των περισπασμών, ενώ διόρθωσίς της η συνετή ησυχία.

Ο πολύς ύπνος εξάπτει τα σωματικά πάθη, ενώ η μετρημένη αγρυπνία σώζει την ψυχή.

Ο πολύς ύπνος παχύνει την καρδιά, ενώ η συνετή αγρυπνία την λεπτύνει.

Ο πολύς ύπνος σκοτίζει την ψυχή, ενώ η μετρημένη αγρυπνία την φωτίζει.

Είναι καλύτερο να κοιμάσαι με σιωπή και τάξι, παρά να αγρυπνής με φλυαρίες.

Το πένθος απομακρύνει ήρεμα όλα τα πάθη.

Η προσοχή στο να μη πληγώσης την συνείδησι του πλησίον, γεννά την ταπεινοφροσύνη.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο «Αββάς Αμμωνάς» έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Νεοελληνική απόδοση Μοναχός Σεραφείμ.