Ερμηνεία Αγίας Γραφής

Επί των ποταμών Βαβυλώνος: απαρηγόρητοι νοσταλγοί 11 Μαρτίου 2023 136ος Ψαλμός Τῷ Δαυΐδ ῾Ιερεμίου. – ΕΠΙ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμ...
Δίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται (Σοφ. Σολ. 4,7-15) 19 Ιανουαρίου 2023 Δίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γὰρ τίμιον, ...
Η Περιτομή του Ιησού Χριστού: Ιουδαϊκή τελετή ή σημείο πραγματικό; 1 Ιανουαρίου 2023 «Η Περιτομή του Ιησού Χριστού» Το Συναξάρι της πρώτης Ιανουαρίου αναφέρει:...
Τι ήταν ο αινιγματικός αστέρας των Χριστουγέννων; 26 Δεκεμβρίου 2022 Ένα από τα μυστηριώδη γεγονότα στην ιστορία του κόσμου, στο οποίο δεν έχει ...
Οι τρεις τελευταίοι ψαλμοί του Εξάψαλμου του Όρθρου 12 Δεκεμβρίου 2022 Δ΄ Ψαλμός του Εξάψαλμου (Ψαλμός  87ος (πζ') του Ψαλτηρίου) (Είναι μια δέησ...
Οι τρεις πρώτοι ψαλμοί του Εξάψαλμου του Όρθρου 7 Δεκεμβρίου 2022 Ας δούμε τώρα    από πιο κοντά    τους   ψαλμούς του Εξάψαλμου. Α΄ Ψαλμός ...
Σχόλια στον Εξάψαλμο του Όρθρου 29 Νοεμβρίου 2022 Το σημαντικότερο καθήκον ή μάλλον η σημαντικότερη ανάγκη ενός ορθόδοξου είν...
«ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ·». Ερμηνεία του προοιμιακού Ψάλμου (Ε΄) 9 Νοεμβρίου 2022 Στους στίχους (31-35): Γίνεται μια μεγαλειώδης δοξολογία  του Δημιουργού...
«ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς, ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ». Ερμηνεία του προοιμιακού Ψάλμου (Δ΄) 1 Νοεμβρίου 2022 Στους στίχους (19-23): Γίνεται λόγος για την δημιουργία της τετάρτης ημέρα...
«καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου….» Ερμηνεία του προοιμιακού Ψάλμου (Γ΄) 27 Οκτωβρίου 2022 «ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ,        ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου...
123...12