«Την χάριν των ιαμάτων…» (μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού)

«Την χάριν των ιαμάτων…», μάθημα (μέρος) στην εορτή των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων, μελοποιηθέν παρά Μπαλασίου ιερέως, εξηγηθέν και καλλωπισθέν παρά Ματθαίου Βατοπαιδινού Ήχος α’. Ψάλλουν οι «Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» με  Χοράρχη τoν Αχιλλέα Χαλδαιάκη.