Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου, Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά-Ζωντανή Σύνδεση