«Σ/18 Τσετέ-παπάς, ο ανταρτόπαπας του Πόντου»

Ο Πρωτοπρ. Σταύρος Παπαδόπουλος με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Σ/18 Τσετέ-παπάς, ο ανταρτόπαπας του Πόντου» μιλάει για τον ήρωα του πονήματός του ο οποίος ήταν και παππούς του, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της γενοκτονίας και της εξάλειψης του ελληνικού πληθυσμού από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία.