Αρχιερατική Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά-Ζωντανή Σύνδεση