Η πρόσληψη της Παράδοσης σήμερα

Η Δρα Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, τ. Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μιλάει στην Πεμπτουσία για την πρόσληψη της παράδοση σήμερα από τις σύγχρονες γενιές και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους.