Το συγγραφικό και μεταφραστικό έργο του Ευγένιου Βούλγαρη

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Πέτσιος μιλάει για την κατάσταση της παιδείας στα Γιάννενα την εποχή του 17ου και 18ου αι. και την συμβολή του Ευγενίου Βουλγάρεως στην ανανέωση των μαθημάτων διδασκαλίας.