Άχρηστα και βλαβερά

11 Ιουνίου 2018

20150611-2Τα γράμματα και οι επιστήμες, χωρίς την ηθική, την ευσέβεια και την αρετή, είναι άχρηστα και βλαβερά. Όταν όμως συμβαδίζουν με την ευσέβεια, την ηθική και την αρετή, τότε αποδίδουν πολλούς και μεγάλους καρπούς.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος