Η Τελική Κρίση (2ο μέρος)

Ο Γέροντας τη Καλύβης αγ. Σπυρίδωνα Νέας Σκήτης, Μοναχός Νίκων, μιλάει στην Σχολή Γονέων Κατερίνης για την περικοπή της Τελικής Κρίσης και την εσχατολογική αναφορά της πνευματικής ζωής.