Αγία και Μεγάλη Σύνοδος: Η συμβολή της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης

Ο Γενικός Διευθυντής της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, μιλάει για τη γεγονός της διοργάνωσης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, τονίζοντας τη σημασία και το εύρος που λαμβάνει η Σύνοδος για την Οικουμενική Ορθοδοξία.