Αγία Βασιλομάρτυς Αλεξάνδρα. Στην οδό του αίματος και της αγάπης.

Οι Άγιοι Βασιλoμάρτυρες Ρομάνοφ. Στην οδό του αίματος και της αγάπης. Η Αγία Βασιλομάρτυς Αλεξάνδρα.