Αγιορείτικα μετόχια και εξαρτήματα: «Ομοιότητες και διαφορές»

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορικής Γεωγραφίας του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γεώργιος Σιδηρόπουλος μιλάει στο Θ' Συνέδριο της Αγιορειτικής Εστίας με τίτλο εισήγησης: « Αγιορείτικα μετόχια και εξαρτήματα: Ομοιότητες και διαφορές».