Αμφίπολις (Γ’: οι στρατηγοί του Μ. Αλεξάνδρου)

Ο Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και τ. Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης στο τρίτο - και τελευταίο - μέρος της ομιλίας του για την Αμφίπολη αναφέρεται στο ρόλο των στρατηγών του Μεγάλου Αλεξάνδρου.