Αμφιπρόσωπη εικόνα από το ναό της Παναγίας Λαοδηγήτριας στη Θεσσαλονίκη

Η Μαγδαληνή Παρχαρίδου, Αρχαιολόγος-Τμηματάρχης Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, μιλάει στο Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο, που οργάνωσε στην Θεσσαλονίκη από 14-15 Μαΐου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και είχε γενικό τίτλο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεολογία – Ιστορία -Φιλολογία – Δίκαιο – Αρχαιολογία – Τέχνη. Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας (Εθνικής Αμύνης 4). Θέμα της ομιλίας της είναι: «Αμφιπρόσωπη εικόνα από το ναό της Παναγίας Λαοδηγήτριας στη Θεσσαλονίκη».